top of page

Produkter/Products 2020

produktlista med priser.jpg

350,00 SEK

300,00 SEK

400,00 SEK

600,00 SEK

image00012.jpeg

t å n g / v a s e 

                  höjd 30 cm

                  bredd 15-16 cm 

                  oregelbunden yta från tång

3000-3500,00 SEK

850,00 SEK

mizu brown.jpg
image00004.jpeg
Whitagram-Image.JPG
image00025.jpeg
oy6.jpg

o y s t e r / o b j e c t 

                  höjd ca 4 cm
                  bredd 7-10 cm 
                  oregelbunden yta från sand & ostronskal

 

300,00SEK

Beställningsinformation:

Eftersom ml-objects studio är av småskalig produktion finns glasobjekten inte alltid i lager, utan de tillverkas på efterfrågan. Detta gör så att leveranstiderna kan variera från 5 dagar och uppåt tre veckor.

 

Alla beställningar görs via:

instagram           @ml.objects

 

 

Order information in english:

Since ml-objects studio is of small-scale production, the glass objects are not always in stock, but they are manufactured on demand. This means that delivery time can vary from 5 days and up to three weeks. 

All orders are made through:

instagram           @ml.objects

bottom of page